راهنمای فارسی نرم افزار نویتل

By   فوریه 14, 2015

راهنمای فارسی نرم افزار نویتل منتشر شده و بصورت رایگان از سایت shop.navitel.ir  قابل تهیه می باشد.

نمونه ای از صفحات این راهنمای کار آمد برای استفاده کنندگان موبایل

راهنمای فارسی نویتل

دیدگاه شما