نقشه راه یاب فارسی نویتل برای ویندوز CE

 شرکت راه نقشه خاورمیانه مجددا نقشه راه یاب فارسی نویتل برای جی پی اس های خودرویی مجهز به سیستم عامل ویندوز CE را ارایه می نماید. بعد از 2 سال عدم ارایه این محصول به بازار ایران، این محصول با آخرین ویرایش نرم افزار و نقشه ارایه خواهد شد.

جزئیات ارایه این محصول از طریق همین سایت ارایه خواهد شد.

دیدگاه شما